✳︎ DÁTUMY TWC SCHOOL

september 17.-19. 2021

oktobér 15.-17. 2021

novembér 19.-21. 2021

december 10.-12. 2021

január 21.-23. 2022

február 18.-20. 2022

marec 18.-20. 2022

apríl 22.-24. 2022

máj 20.-22. 2022

jún 10.-12. 2022

september 16.-18. 2022

október 21.-23. 2022

november 18.-20. 2022

december 16.-18. 2022

január 20.-22. 2023

február 7.-19. 2023

marec 17.-19. 2023

apríl 21.-23. 2023

máj 19-21. 2023

jún 9-11. 2023

✳︎ Témy TWC School 2021/22

17.09 - 19.09 - ÚLOHA A VÝZNAM POJMOV: APOŠTOL, PROROK, EVANJELISTA, MODLITBENÍK, UCTIEVAČ

PODTÉMY : / Ty, tvoj život a tvoja hudba / Úvod do prorockej služby, Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh / 5 násobná služobnosť /

Marián & Ľudka Lipovskí, Janka Strežová, Pavol Strežo, Andrea Bielová, Milica Križanová, Michal Kevický

Ty, tvoj život a tvoja hudba 

Cirkev stratila celú generáciu – generáciu obrazu a zvuku. Ale  ty, ako hudobník a vedúci chvál, môžeš mať nádherný vplyv na tvoju generáciu. Veríme, že  patríš do tejto vlny mladých ľudí a reaguješ na autentickosť, neumelosť a plný život pre  Ježiša. Zatiaľ, čo od nudných kázní alebo naučeného plytkého kresťanstva, sa mladí  odvracajú so znechutením, ty, ako spevák s gitarou a horiaci pre Ježiša, môžeš priniesť do  svojho okolia ozajstnú revolúciu.

Môj príbeh – Janka Strežová úvod do prorockej služby 

(Zadefinovanie základných pojmov a rámca, v ktorom budeme  pracovať. Božie Slovo je slovná zásoba proroka. Pochopenie symbolov. Práca s Božím  slovom a porozumenie symbolov pre prorockú službu)

Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh 

(Boh hľadá blízkosť s človekom. Ženích  prichádza. Nevesta pred príchodom Krista bude spievajúca. Pozvanie k partnerstvu.  Obnova Dávidovho stánku. Jeho dom sa bude volať Domom modlitby a Boh nás v Ňom  rozradostí. Hnutie modlitieb a chvál rastie)

5 násobná služobnosť 

(predstavenie 5 služobností Ef 4,11 – zadefinovanie pojmov,  biblické príklady, súčasné uchopenie, aplikácia: ku ktorej služobnosti inklinujem), 5 čŕt Otca  a ich vplyv na synov/dcéry - vzájomný vplyv)                     

Práca s Božím slovom a porozumenie symbolov pre prorockú službu – Pavol Strežo

Ako prežiť - Kreativita ako Boží jazyk - Ľudka Lipovská

Tanečný seminár: Prečo tanec? - Ľubi Birošová

Vedúci chvál: Nájdi svoju pieseň - Marian Lipovský

 

HUDOBNÉ SEMINÁRE:
gitara: Kultúra uctievania, worship ako životný štýl...-Daniel Hurtuk
klávesy: Kreativita pre Boha? - Jozef Šarišský
basgitara: Čím kŕmiš svoje uši a kde je tvoje srdce? - Robo Černý
bicie: Na počiatku bolo slovo a ... BICIE! - Milan Macek

MODLITEBNÝ SEMINÁR:
Modlitebná evanjelizácia - Martin Kalivoda

WORKSHOPY:

Seminár pre vedúcich chvál

Hudobný 

Tanečný 

Modlitebný

Modlitebná Evanjelizácia

Prorocký

A4 TWC PROGRAM JPG 16.9 13 00 UPDATE

BOŽIE KRÁĽOVSTVO – AKO V NEBI TAK AJ NA ZEMI

PODTÉMY: Chvála ako životný štýl, Prorocká služba & poznanie, Otcovho srdca, Chvála a modlitba v nebi a na zemi

✳︎ Martin Kalivoda

✳︎ Marián & Ľudka Lipovskí

✳︎ Janka Strežová

✳︎ Denis Blaho

✳︎ Mili Križanová

✳︎ Mili Križanová

✳︎ Ľubi Birošová

✳︎ Pavol Strežo

✳︎ Michal Kevický

programsemi
Bozie Kralovstvo Program

SLOBODA V BOŽOM KRÁĽOVSTVE

PODTÉMY: Integrita osobnosti, Rozdiel medzi nezrelými a zrelými prorokmi, Božie Slovo v centre, Premena

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SOM? SPOZNAJ SVOJ HLAS!

PODTÉMY: Môj príbeh, Kto som? Spoznaj svoj hlas, Modlitebná evanjelizácia, Etapy duchovného rastu kresťana, Životná púť

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SOM? SPOZNAJ SVOJ HLAS!

PODTÉMY: Môj príbeh, Kto som? Spoznaj svoj hlas, Modlitebná evanjelizácia, Etapy duchovného rastu kresťana, Životná púť

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

V.I.P. NOSIČ INFORMÁCIE – PRAVDY, KTORÁ MA VPLYV NA TO, ABY SPÔSOBILA PREMENU

PODTÉMY: Sme v čase kedy Otec hľadá VIP uctievačov, Eliášov duch - Kto sú tí s Eliášovym srdcom? Pieseň piesní

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

V.I.P. NOSIČ INFORMÁCIE – PRAVDY, KTORÁ MA VPLYV NA TO, ABY SPÔSOBILA PREMENU

PODTÉMY: Modlitba v tichu, Ako vyvinúť väčšiu citlivosť v duchu, Božia krása a zrkadlo, Kto som? Spoznaj seba v Ňom - Intimita priateľstvo s Bohom, Ako stráviť s Bohom osamote niekoľko dní, vikendov, týždňov..

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SOM? SPOZNAJ SEBA V ŇOM – INTIMITA A PRIATEĽSTVO S BOHOM

PODTÉMY: Čas v Božej prítomnosti, Proroctvo, Ako k nám hovorí Boh, Prečo Dom Modlitby, Kto sme? Spoznanie cirkvi v Ňom, Bonusová téma

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SME? SPOZNANIE CIRKVI V ŇOM – INTIMITA A BOŽIE KRÁĽOVSTVO

PODTÉMY: Čas v Božej prítomnosti, Proroctvo, Ako k nám hovorí Boh, Prečo Dom Modlitby, Kto sme? Spoznanie cirkvi v Ňom, Bonusová téma

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

NADPRIRODZENÉ SPÔSOBY KRESŤANSKEJ MENTALITY

PODTÉMY: Zvuk srdca podľa Božieho srdca, Ako posudzovať, rozlišovať prorocké slovo, Prvé prikázanie, Nadprirodzené spôsoby kráľovskej mentality - Vidieť neviditeľné, Záverečné požahnania

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

SLOBODA V BOŽOM KRÁĽOVSTVE

PODTÉMY: Integrita osobnosti, Rozdiel medzi nezrelými a zrelými prorokmi, Božie Slovo v centre, Premena

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

Nasledujúci víkend :

3. termín:
19.-21. november 2021