#DÁTUMY

TWC SCHOOL

*2023

Piatok 20.1.

16:00 - 19:00
17:30 - 18:30
19:00 - 19:15
19:15 - 20:00
20:00 - 20:45
20:45 - 21:30
21:30

Registrácia účastníkov
Večera
Úvod k víkendu
Chvály
1.téma: Úvod do worship služby
Spoločný čas zdieľania a voľný čas
Záver a večierka

✲ Úvod do worship služby - Chvála, ktorá zasahuje Božie srdce

Uctievanie je vždy odpoveď na to, na čo sa pozeráme (na Neho). Princíp 4 živých bytostí - sú plné očí, lebo ich povolanie je hľadieť na Neho. Prirorita uctievača je hľadieť na Neho, Jeho krásu a odpovedať na to chválou, ktorá zasahuje Jeho srdce. Na druhom mieste služba ľuďom, ktorým pomáhame vidieť Jeho, Jeho krásu a lásku, aby aj oni vstúpili do uctievania. Duch Svätý je vedúci chvál a ja si Ho chcem uctiť poslušnosťou a nechať sa viesť.

Sobota 21.1.

07:30 - 08:30 09:00 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:25 11:25 - 12:10 12:30 - 13:30 14:00 - 14:45 15:00 - 15:45 16:00 - 17:00 17:00 - 17:15 18:00 - 19:00 19:40 - 20:00 20:00 - 21:30

Raňajky
Ranná modlitba
Chvály
2.Prorocká služba a poznanie Otcovho srdca
Prestávka
3.Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh
Obed
Workshopy a semináre
Workshopy - služby pomiešané v tímoch
Dávidov stánok
Interakcia k DS
Večera
Úvod, modlitby a oznamy
LIVESTREAM z hlavného večerného programu

✲Prorocká služba a poznanie Otcovho srdca

Téma o Otcovom srdci. Nejde o učenie sa techniky prorokovania, ale o poznanie Otcovho srdca, ktorý je zdrojom všetkých prorockých slov. Rozpoznanie autority (kľúč) a miesta, ktoré nám boli dané. Hodnoty proroka: srdce v pokore, posvätenosť, podriaďovanie sa jeden druhému...

✲Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh

Boh nás pozýva k intimite a k partnerstvu s Ním. Obnova Dávidovho stánku - hnutie modlitieb a chvál rastie.

Nedeľa 22.1.

07:00 - 07:40 07:30 - 08:30 09:00 - 09:15 09:15 - 09:50 09:50 - 10:35 10:35 - 10:55 10:55 - 11:40 11:40 - 12:20 12:30 - 14:00

Svätá omša
Raňajky
Ranná modlitba
Chvály
4.téma: Tanec a jeho miesto v cirkvi
Prestávka
5.téma: Tajomstvo evanjelia
Svedectvá z víkendu
0bed

✲Tanec a jeho miesto v cirkvi

Boh je tanečník. Tancujeme s Bohom a pre Boha. Čo je tanec? Prečo je tanec silným nástrojom chvál? Je tanec pre mužov?

✲Tajomstvo evanjelia

Pravé evanjelium a evanjelium "light". Poznanie Jeho. Svedectvá (Zjavenie 12,11). Tajomstvo evanjelia je Kristus v nás - nádej slávy. Bezpodmienečná Božia láska.

Tešíme sa na teba! :))

Piatok 20.1.

16:00 - 19:00
17:30 - 18:30
19:00 - 19:15
19:15 - 20:00
20:00 - 20:45
20:45 - 21:30
21:30

Registrácia účastníkov
Večera
Úvod k víkendu
Chvály
1.téma: Úvod do worship služby
Spoločný čas zdieľania a voľný čas
Záver a večierka

Sobota 21.1.

07:30 - 08:30 09:00 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:25 11:25 - 12:10 12:30 - 13:30 14:00 - 14:45 15:00 - 15:45 16:00 - 17:00 17:00 - 17:15 18:00 - 19:00 19:40 - 20:00 20:00 - 21:30

Raňajky
Ranná modlitba
Chvály
2.Prorocká služba a poznanie Otcovho srdca
Prestávka
3.Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh
Obed
Workshopy a semináre
Workshopy - služby pomiešané v tímoch
Dávidov stánok
Interakcia k DS
Večera
Úvod, modlitby a oznamy
LIVESTREAM z hlavného večerného programu

NEDEĽA 22.1.

07:00 - 07:40 07:30 - 08:30 09:00 - 09:15 09:15 - 09:50 09:50 - 10:35 10:35 - 10:55 10:55 - 11:40 11:40 - 12:20 12:30 - 14:00

Svätá omša
Raňajky
Ranná modlitba
Chvály
4.téma: Tanec a jeho miesto v cirkvi
Prestávka
5.téma: Tajomstvo evanjelia
Svedectvá z víkendu
0bed

✲ Úvod do worship služby - Chvála, ktorá zasahuje Božie srdce

Uctievanie je vždy odpoveď na to, na čo sa pozeráme (na Neho). Princíp 4 živých bytostí - sú plné očí, lebo ich povolanie je hľadieť na Neho. Prirorita uctievača je hľadieť na Neho, Jeho krásu a odpovedať na to chválou, ktorá zasahuje Jeho srdce. Na druhom mieste služba ľuďom, ktorým pomáhame vidieť Jeho, Jeho krásu a lásku, aby aj oni vstúpili do uctievania. Duch Svätý je vedúci chvál a ja si Ho chcem uctiť poslušnosťou a nechať sa viesť.

✲ Prorocká služba a poznanie Otcovho srdca

Uctievanie je vždy odpoveď na to, na čo sa pozeráme (na Neho). Princíp 4 živých bytostí - sú plné očí, lebo ich povolanie je hľadieť na Neho. Prirorita uctievača je hľadieť na Neho, Jeho krásu a odpovedať na to chválou, ktorá zasahuje Jeho srdce. Na druhom mieste služba ľuďom, ktorým pomáhame vidieť Jeho, Jeho krásu a lásku, aby aj oni vstúpili do uctievania. Duch Svätý je vedúci chvál a ja si Ho chcem uctiť poslušnosťou a nechať sa viesť.

✲ Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh

Uctievanie je vždy odpoveď na to, na čo sa pozeráme (na Neho). Princíp 4 živých bytostí - sú plné očí, lebo ich povolanie je hľadieť na Neho. Prirorita uctievača je hľadieť na Neho, Jeho krásu a odpovedať na to chválou, ktorá zasahuje Jeho srdce. Na druhom mieste služba ľuďom, ktorým pomáhame vidieť Jeho, Jeho krásu a lásku, aby aj oni vstúpili do uctievania. Duch Svätý je vedúci chvál a ja si Ho chcem uctiť poslušnosťou a nechať sa viesť.

✲ Tanec a jeho miesto v cirkvi

Boh je tanečník. Tancujeme s Bohom a pre Boha. Čo je tanec? Prečo je tanec silným nástrojom chvál? Je tanec pre mužov?

✲ Tajomstvo evanjelia

Pravé evanjelium a evanjelium "light". Poznanie Jeho. Svedectvá (Zjavenie 12,11). Tajomstvo evanjelia je Kristus v nás - nádej slávy. Bezpodmienečná Božia láska.