MIESTO

DÁTUMY

TÉMY TWC School

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

JANUÁR 20. - 22.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Je to všetko o Ňom

Ružomberok

TWC School - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

FEBRUÁR 17. - 19.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Ako v nebi, tak i na zemi

RUŽOMBEROK

TWC SCHOOL - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

MAREC 17. - 19.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Stáť v medzere ako Boží ľud

RUŽOMBEROK

TRANSFORMATION tour
- Veľká Dvorana (Antona Bernoláka 1397)

MAREC 18.

TRANSFORMATION TOUR - RUŽOMBEROK

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

APRÍL 21. - 23.

KTO SOM - Kto som v Ňom

TRNAVA

MÁJ 19. - 21.

KTO SOM - Svedectvo, ktoré má vplyv (VIP nosič)

TRNAVA

JÚN 9. - 11.

KTO SOM - Stáť v medzere za mesto

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

SEPTEMBER 22. - 24.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Vystrojení milovať

ŽILINA

OKTÓBER 20. - 22.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Pripravení na prekážky

ŽILINA

NOVEMBER 17. - 19

NA CESTE KU ZRELOSTI - Stáť v medzere za národ

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

DECEMBER 8. - 10.

NAKONIEC JE TO VŠETKO O TEBE -
Odpočinutie v Ňom

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

􀆈

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

Ranč v Kraľovej Lehota zostáva naším vychádzajúcim miestom, avšak po ňom nás bude vždy čakať TWC School v jednom z troch miest a nasledujúci víkend bude v danom meste praktický víkend TWC School spolu s Transformation Tour (Premena Tour).

􀐩

RUŽOMBEROK

􀐩

ŽILINA

􀐩

TRNAVA

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!