MIESTO

DÁTUMY

TÉMY TWC School

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

JANUÁR 20. - 22.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Je to všetko o Ňom

Ružomberok

TWC School - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

FEBRUÁR 17. - 19.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Ako v nebi, tak i na zemi

RUŽOMBEROK

TWC SCHOOL - Nabytkár ( Textilná 6383 Areál bývalých textilných závodov.)

MAREC 17. - 19.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO - Stáť v medzere ako Boží ľud

RUŽOMBEROK

TRANSFORMATION tour
- Veľká Dvorana (Antona Bernoláka 1397)

MAREC 18.

TRANSFORMATION TOUR - RUŽOMBEROK

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

APRÍL 21. - 23.

KTO SOM - Kto som v Ňom

TRNAVA

MÁJ 19. - 21.

KTO SOM - Svedectvo, ktoré má vplyv (VIP nosič)

TRNAVA

JÚN 9. - 11.

KTO SOM - Stáť v medzere za mesto

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

SEPTEMBER 22. - 24.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Vystrojení milovať

ŽILINA

OKTÓBER 20. - 22.

NA CESTE KU ZRELOSTI - Pripravení na prekážky

ŽILINA

NOVEMBER 17. - 19

NA CESTE KU ZRELOSTI - Stáť v medzere za národ

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

DECEMBER 8. - 10.

NAKONIEC JE TO VŠETKO O TEBE -
Odpočinutie v Ňom

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

􀆈

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

Ranč v Kraľovej Lehota zostáva naším vychádzajúcim miestom, avšak po ňom nás bude vždy čakať TWC School v jednom z troch miest a nasledujúci víkend bude v danom meste praktický víkend TWC School spolu s Transformation Tour (Premena Tour).

􀐩

RUŽOMBEROK

􀐩

ŽILINA

􀐩

TRNAVA

Pán Boh nás pozval do nových vecí a my sme sa odhodlali vykročiť bližšie k ľuďom, do miest, a obohatiť TWC SCHOOL o praktické víkendy!

Ďakujeme!

Práve ste sa úspešne
prihlásili na
TWC School 2021/2022

Vaša registrácia bude platná až po zaplatení registračného poplatku. Ak ste zvolili platbu prevodom na účet podrobnosti ako uskutočniť platbu sme vám zaslali na email.

Pre prípadne otázky nám napíšte na email...