Otvárame ďalší ročník
Timothy Worship Centrum School!

Zažite s nami 10 víkendových blokov pre všetkých,
ktorí túžia preniknúť hlbšie do Božieho srdca a žiť identitu Božích synov a dcér!

Túžime vidieť prebudenie na Slovensku, túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktoré milujú Boha a ľudí celým srdcom a slúžia mu prakticky a kreatívnym spôsobom!

Spoločenstvo

„Stretnem sa s ľuďmi, ktorí chcú chváliť Boha, môžem sa ku nim pridať, Boh tu koná a potom sa môžem vďaka Nemu a ľuďom učiť nové." 

študent TWC

Uctievanie ako postoj srdca
& Uctievanie ako nástroj

„Moje ego zmizlo a prišiel tam Ježiš. Nehanbím sa 
pred ľuďmi chváliť tancom ako doma v izbe."

študent TWC

Jednota v Duchu
& Sloboda vo chvále

„Toto je miesto prejaviť sa slobodne v Pánovi, teda prejaviť navonok Jeho hnutie v nás, je tu akoby ukázané, ako by to malo vyzerať a kam sa posunúť."

študent TWC

Rast v poznaní Boha
& Svojej identity

„To, ako Pán budoval moju identitu, keď som si myslela, že už ju mám v poriadku.
Poukázal na skryté veci v mojom srdci, vyplavil to, čo som tam nevidela.."

študent TWC

Rozvoj svojho obdarovania

„Ja osobne som sa zbavila strachu a zbúrali sa mi tu múry medzi "pódiom" a ľuďmi účastnými na chválach, veľmi mi TWC dopomohlo pri vedení chvál - ako byť správne lídrom a ako komunikovať v kapele pri vedení."
„Môj modlitebný život sa stabilizoval a duchovne som zosilnel. Mám potrebu pokračovať a duchovne rásť."

študent TWC

Uvoľňovanie do poslania

„Chcem slúžiť cez moje dary a talenty. Na TWC som správne uchopil a pochopil, čo to znamená 
uctievať a ako to robiť v dnešnej dobe." 

študent TWC

Našou Víziou...

Je vzbudovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov…atď, ktorí budú uctievať Pána Ježiša v Duchu a pravde
a slúžiť Mu celým svojim životom.

Naším Cieľom...

Je, aby naše uctievanie a obdarovanie viedlo iných k následovaniu Pána Ježiša Krista a pomohlo rozvýjať ich obdarovanie, ktoré bude zjavovať Božiu slávu a viesť dalších k uctievaniu Pána Boha.

Spolupráca…

Timothy Worship Centrum práve pripravilo nový ročník
TWC SCHOOL 2021/2022.

Kto spolupracuje?

TWC-School je súčasťou službyMládež pre Krista - Slovensko . Inšpirovaní skúsenosťami počas minulých rokov na Transformation Tour sme do programu školy okrem tém o uctievaní, hudobných, tanečných a kreatívnych workshopov, pridali aj modlitebný, evanjelizačný a prorocký rozmer. A preto sme ako Timothy Worship Centrum oslovili vzácnych ľudí z organizácií ako napr: Spoločenstvo Novej Evanjelizácie, Crescendo, Modlitebný dom Elaion, kapelu Timothy, Fire production, LifeTV, Prorocká služba a Modlitebná evanjelizácia, slúžiacich práve v týchto štyroch oblastiach služby.

Čo nové nás čaká?

Uvedomujeme si, že žijeme v čase, kedy Pán Boh mení naše staré spôsoby a pozýva nás vstúpiť do nových vecí.
A preto TWC School bude aj o prepojení a spolupráci viacerých organizácií.

Modlitebná Služba

Andrea Bielová

Crescendo / chvály a modlidby

Michal Kevický

Modlitebný dom Elaion
v Bratislave

Milica Križanová

Crescendo / chvály a modlidby

Michal

Aďka

Milica

Janka

Marián

Timothy

Vedúci Chvál

Jana Strežová

vedúca Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín

Marian Lipovský

Vedúci kapely Timothy

Timothy

kapela

Prorocká Služba

Pavol Strežo

vedúci Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín

Zuzana Šera

jedna z facilitátoriek Elijah House Ministries

Pali

Zuzka

Ľubi

Tanečná Služba

Ľubica Birošová

Uctievanie a prorocký tanec

Bonusové Semináre

Ľudka Lipovská

Vedúca kreatívnych workshopov TWC

Ľudka

Kali

Vlasťo

Modlitebná Evanjelizácia

Martin Kalivoda

Fire production - media evanjelizácia

Vlastislav Beňa

Riaditeľ MPK Slovenko a kresťanskej televízií LifeTV

Boh hľadá uctievačov v Duchu a v pravde a my sa nimi chceme stať! Túžime spolu zažívať spoločenstvo a rásť v rozvíjaní kreativity a povolania, do ktorého nás Boh volá​

Ak si sa rozhodol spolu s nami odpovedať na túto výzvu,
nepotrebuješ k tomu profesionálne skúsenosti – ide najmä o tvoje srdce.
Pozývame ťa!

Semináre & Workshopy…

Pre vedúcich chvál

Ty, tvoj život a tvoja hudba môže zasahovať, otriasať základmi mladých ľudí, budovať, mobilizovať... Cirkev stratila celú generáciu – generáciu obrazu a zvuku. Ale ty, ako hudobník a vedúci chvál, môžeš mať nádherný vplyv na tvoju generáciu.
Veríme, že patríš do tejto vlny mladých ľudí
a reaguješ na autentickost, neumelosť a plný život pre Ježiša.

Tanečný

Tento seminár je pre všetkých, ktorí vnímajú, že pohyb a tanec je modlitebný jazyk, ktorý chcú rozvíjať, aby ním mohli slúžiť vo chvále a uctievaní nášho Boha či už v komôrke, alebo aj v rámci svojich spoločenstiev, zborov, modlitebných miestností.

Hudobný

Toto miesto je určené (avšak nielen!) pre worshipleadrov, hudobníkov - bubeníkov, gitaristov, klaviristov, klávesákov, producentov či , aj spevákov a všetkých, ktorí cítia svoje povolanie viesť ľudí hlbšie do chvál prostredníctvom svojho hudobného nástroja! 

Modlitebná Evanjelizácia

Pán Ježiš povolá každého kresťana prinášať dobrú správu Ježiša Krista, lásku Otca a moc Ducha Svätého stratenému svetu okolo nás. Seminár Modlitebná evanjelizácia je o učení sa a praktickom tréningu ako jednoducho, nenásilne a efektívne prinášať evanjelium svojmu okoliu. 

Modlitebný

Seminár plný Božej prítomnosti, kde zažijete praktické vyučovania o dôležitých princípoch modlitby a vzťahu s Pánom. Ako sa efektívne modliť a bojovať, načúvať Duchu Svätému a nechať sa Ním viesť.

Prorocký

Pozývame vás na semináre, kde by sme chceli pre vás pripraviť  na stretávanie sa sa s Bohom ako s priateľom a spoznávať Jeho srdce.

Zvukársky

Na tomto seminári dostanete bohaté skúsenosti a znalosti
v oblasti techniky a ozvučovania akcií, nahrávania
a spracovávania zvuku, štúdiovej techniky a nahrávacích softvérov, a taktiež strihu a masteringu. 

Bonusové Semináre

Maľba, junior worship, mediálny, háčkovanie-pletenie,
ako si vyrobiť bylinkový sirup, bylinkovú tinktúru, bylinkovú masť,vyrábanie bio hnojiva pre Božie kráľovstvo, kreativita ako Boží jazyk

Boh hľadá uctievačov v Duchu a v pravde a my sa nimi chceme stať! Túžime spolu zažívať spoločenstvo a rásť v rozvíjaní kreativity a povolania, do ktorého nás Boh volá​.

Ak si sa rozhodol spolu s nami odpovedať na túto výzvu, nepotrebuješ k tomu profesionálne skúsenosti – ide najmä o tvoje srdce.
Pozývame ťa!

Program & Témy

Počas každého víkendu zažijete okrem spoločenstva, niekoľko vyučovacích tém z oblasti spomínaných štyroch služieb, v sobotu poobede dva bloky plné kvalitných praktických seminárov, v sobotu večer pre nás vždy veľmi vzácny "WORSHIP EVENING" s kapelou Timothy a ďalšími priateľmi, nedeľný špeciálny blok, ale aj čas zdieľania s vašimi svedectvami.  Keďže jednotlivé víkendy TWC SCHOOL budú mať okrem hlavnej témy aj množstvo ďalších pod tém, nižšie sme pre vás pripravili ich stručný prehľad.

17.09 - 19.09 - ÚLOHA A VÝZNAM POJMOV: APOŠTOL, PROROK, EVANJELISTA, MODLITBENÍK, UCTIEVAČ

PODTÉMY : / Ty, tvoj život a tvoja hudba / Úvod do prorockej služby, Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh / 5 násobná služobnosť /

Marián & Ľudka Lipovskí, Janka Strežová, Pavol Strežo, Ad de Bruin, Andrea Bielová, Milica Križanová, Michal Kevický

Ty, tvoj život a tvoja hudba 

Cirkev stratila celú generáciu – generáciu obrazu a zvuku. Ale  ty, ako hudobník a vedúci chvál, môžeš mať nádherný vplyv na tvoju generáciu. Veríme, že  patríš do tejto vlny mladých ľudí a reaguješ na autentickosť, neumelosť a plný život pre  Ježiša. Zatiaľ, čo od nudných kázní alebo naučeného plytkého kresťanstva, sa mladí  odvracajú so znechutením, ty, ako spevák s gitarou a horiaci pre Ježiša, môžeš priniesť do  svojho okolia ozajstnú revolúciu.

Môj príbeh – Janka Strežová úvod do prorockej služby 

(Zadefinovanie základných pojmov a rámca, v ktorom budeme  pracovať. Božie Slovo je slovná zásoba proroka. Pochopenie symbolov. Práca s Božím  slovom a porozumenie symbolov pre prorockú službu)

Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh 

(Boh hľadá blízkosť s človekom. Ženích  prichádza. Nevesta pred príchodom Krista bude spievajúca. Pozvanie k partnerstvu.  Obnova Dávidovho stánku. Jeho dom sa bude volať Domom modlitby a Boh nás v Ňom  rozradostí. Hnutie modlitieb a chvál rastie)

5 násobná služobnosť 

(predstavenie 5 služobností Ef 4,11 – zadefinovanie pojmov,  biblické príklady, súčasné uchopenie, aplikácia: ku ktorej služobnosti inklinujem), 5 čŕt Otca  a ich vplyv na synov/dcéry - vzájomný vplyv)                     

Práca s Božím slovom a porozumenie symbolov pre prorockú službu – Pavol Strežo

Ako prežiť - Kreativita ako Boží jazyk - Ľudka Lipovská

Tanečný seminár: Prečo tanec? - Ľubi Birošová

Vedúci chvál: Nájdi svoju pieseň - Marian Lipovský

 

HUDOBNÉ SEMINÁRE:
gitara: Kultúra uctievania, worship ako životný štýl...-Daniel Hurtuk
klávesy: Kreativita pre Boha? - Jozef Šarišský
basgitara: Čím kŕmiš svoje uši a kde je tvoje srdce? - Robo Černý
bicie: Na počiatku bolo slovo a ... BICIE! - Milan Macek

MODLITEBNÝ SEMINÁR:
Modlitebná evanjelizácia - Martin Kalivoda

WORKSHOPY:

Seminár pre vedúcich chvál

Hudobný 

Tanečný 

Modlitebný

Modlitebná Evanjelizácia

Prorocký

Sobota

9:00 9:10 Úvodné privítanie, predstavenie vízie TWC a vyučujúcich

9:10 9:30  Chvály
9:30 10:05 1. Téma: úvod do témy Worship: Ty, tvoj život a tvoja hudba - Marian Lipovský
10:05 10:40  Môj príbeh - svedectvo Janka Strežová
10:40 11:00  Interakcia - Aďka Bielová
11:00 11:05  Oznamy
11:05 11:20  Prestávka
11:20 11:30  Chvály
11:30 12:05  2. Téma: Úvod do prorockej služby - Ad de Bruin
12:05 12:25  Interakcia - Ľubka a Miro Birošovci
12:25 12:30  Oznamy

13:30 13:40  Chvály
13:40 14:15  3. Téma: Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh Aďka Bielová a Mili Križanová
14:15 14:35  Interakcia - P. Strežo
14:35 14:40  Oznamy
14:40 14:55  Prestávka

14:55 15:05  Chvály
15:05 15:40  4. Téma: 5 násobná služobnosť – 5 čŕt Otca a ich vplyv na synov/dcéry - vzájomný vplyv  - Michal Kevický
15:40 16:00  Interakcia - Ad de Bruin
16:05 16:10  Oznamy
16:10 16:30  Prestávka

16:30 18:00  

19:00 21:00 "Večer moditieb a chvál s Timothy a Michal Kevický: 5 násobná služobnosť

BOŽIE KRÁĽOVSTVO – AKO V NEBI TAK AJ NA ZEMI

PODTÉMY: Chvála ako životný štýl, Prorocká služba & poznanie, Otcovho srdca, Chvála a modlitba v nebi a na zemi

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

SLOBODA V BOŽOM KRÁĽOVSTVE

PODTÉMY: Integrita osobnosti, Rozdiel medzi nezrelými a zrelými prorokmi, Božie Slovo v centre, Premena

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SOM? SPOZNAJ SVOJ HLAS!

PODTÉMY: Môj príbeh, Kto som? Spoznaj svoj hlas, Modlitebná evanjelizácia, Etapy duchovného rastu kresťana, Životná púť

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SOM? SPOZNAJ SVOJ HLAS!

PODTÉMY: Môj príbeh, Kto som? Spoznaj svoj hlas, Modlitebná evanjelizácia, Etapy duchovného rastu kresťana, Životná púť

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

V.I.P. NOSIČ INFORMÁCIE – PRAVDY, KTORÁ MA VPLYV NA TO, ABY SPÔSOBILA PREMENU

PODTÉMY: Sme v čase kedy Otec hľadá VIP uctievačov, Eliášov duch - Kto sú tí s Eliášovym srdcom? Pieseň piesní

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

V.I.P. NOSIČ INFORMÁCIE – PRAVDY, KTORÁ MA VPLYV NA TO, ABY SPÔSOBILA PREMENU

PODTÉMY: Modlitba v tichu, Ako vyvinúť väčšiu citlivosť v duchu, Božia krása a zrkadlo, Kto som? Spoznaj seba v Ňom - Intimita priateľstvo s Bohom, Ako stráviť s Bohom osamote niekoľko dní, vikendov, týždňov..

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SOM? SPOZNAJ SEBA V ŇOM – INTIMITA A PRIATEĽSTVO S BOHOM

PODTÉMY: Čas v Božej prítomnosti, Proroctvo, Ako k nám hovorí Boh, Prečo Dom Modlitby, Kto sme? Spoznanie cirkvi v Ňom, Bonusová téma

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

KTO SME? SPOZNANIE CIRKVI V ŇOM – INTIMITA A BOŽIE KRÁĽOVSTVO

PODTÉMY: Čas v Božej prítomnosti, Proroctvo, Ako k nám hovorí Boh, Prečo Dom Modlitby, Kto sme? Spoznanie cirkvi v Ňom, Bonusová téma

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

NADPRIRODZENÉ SPÔSOBY KRESŤANSKEJ MENTALITY

PODTÉMY: Zvuk srdca podľa Božieho srdca, Ako posudzovať, rozlišovať prorocké slovo, Prvé prikázanie, Nadprirodzené spôsoby kráľovskej mentality - Vidieť neviditeľné, Záverečné požahnania

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

...pripravuje sa!  :)))))

Nasledujúci víkend :

1. termín: 17. 09.-19.09 2021

17.09 - 19.09 - ÚLOHA A VÝZNAM POJMOV: APOŠTOL, PROROK, EVANJELISTA, MODLITBENÍK, UCTIEVAČ

PODTÉMY : / Ty, tvoj život a tvoja hudba / Úvod do prorockej služby, Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh / 5 násobná služobnosť /

Marián & Ľudka Lipovskí, Janka Strežová, Pavol Strežo, Ad de Bruin, Andrea Bielová, Milica Križanová, Michal Kevický

Ty, tvoj život a tvoja hudba 

Cirkev stratila celú generáciu – generáciu obrazu a zvuku. Ale  ty, ako hudobník a vedúci chvál, môžeš mať nádherný vplyv na tvoju generáciu. Veríme, že  patríš do tejto vlny mladých ľudí a reaguješ na autentickosť, neumelosť a plný život pre  Ježiša. Zatiaľ, čo od nudných kázní alebo naučeného plytkého kresťanstva, sa mladí  odvracajú so znechutením, ty, ako spevák s gitarou a horiaci pre Ježiša, môžeš priniesť do  svojho okolia ozajstnú revolúciu.

Môj príbeh – Janka Strežová úvod do prorockej služby 

(Zadefinovanie základných pojmov a rámca, v ktorom budeme  pracovať. Božie Slovo je slovná zásoba proroka. Pochopenie symbolov. Práca s Božím  slovom a porozumenie symbolov pre prorockú službu)

Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh 

(Boh hľadá blízkosť s človekom. Ženích  prichádza. Nevesta pred príchodom Krista bude spievajúca. Pozvanie k partnerstvu.  Obnova Dávidovho stánku. Jeho dom sa bude volať Domom modlitby a Boh nás v Ňom  rozradostí. Hnutie modlitieb a chvál rastie)

5 násobná služobnosť 

(predstavenie 5 služobností Ef 4,11 – zadefinovanie pojmov,  biblické príklady, súčasné uchopenie, aplikácia: ku ktorej služobnosti inklinujem), 5 čŕt Otca  a ich vplyv na synov/dcéry - vzájomný vplyv)                     

Práca s Božím slovom a porozumenie symbolov pre prorockú službu – Pavol Strežo

Ako prežiť - Kreativita ako Boží jazyk - Ľudka Lipovská

Tanečný seminár: Prečo tanec? - Ľubi Birošová

Vedúci chvál: Nájdi svoju pieseň - Marian Lipovský

 

HUDOBNÉ SEMINÁRE:
gitara: Kultúra uctievania, worship ako životný štýl...-Daniel Hurtuk
klávesy: Kreativita pre Boha? - Jozef Šarišský
basgitara: Čím kŕmiš svoje uši a kde je tvoje srdce? - Robo Černý
bicie: Na počiatku bolo slovo a ... BICIE! - Milan Macek

MODLITEBNÝ SEMINÁR:
Modlitebná evanjelizácia - Martin Kalivoda

WORKSHOPY:

Seminár pre vedúcich chvál

Hudobný 

Tanečný 

Modlitebný

Modlitebná Evanjelizácia

Prorocký

Sobota

9:00 9:10 Úvodné privítanie, predstavenie vízie TWC a vyučujúcich

9:10 9:30  Chvály
9:30 10:05 1. Téma: úvod do témy Worship: Ty, tvoj život a tvoja hudba - Marian Lipovský
10:05 10:40  Môj príbeh - svedectvo Janka Strežová
10:40 11:00  Interakcia - Aďka Bielová
11:00 11:05  Oznamy
11:05 11:20  Prestávka
11:20 11:30  Chvály
11:30 12:05  2. Téma: Úvod do prorockej služby - Ad de Bruin
12:05 12:25  Interakcia - Ľubka a Miro Birošovci
12:25 12:30  Oznamy

13:30 13:40  Chvály
13:40 14:15  3. Téma: Úvod do modlitebnej služby - Veľký príbeh Aďka Bielová a Mili Križanová
14:15 14:35  Interakcia - P. Strežo
14:35 14:40  Oznamy
14:40 14:55  Prestávka

14:55 15:05  Chvály
15:05 15:40  4. Téma: 5 násobná služobnosť – 5 čŕt Otca a ich vplyv na synov/dcéry - vzájomný vplyv  - Michal Kevický
15:40 16:00  Interakcia - Ad de Bruin
16:05 16:10  Oznamy
16:10 16:30  Prestávka

16:30 18:00  

19:00 21:00 "Večer moditieb a chvál s Timothy a Michal Kevický: 5 násobná služobnosť

Boh hľadá uctievačov v Duchu a v pravde a my sa nimi chceme stať! Túžime spolu zažívať spoločenstvo a rásť v rozvíjaní kreativity a povolania, do ktorého nás Boh volá​.

Ak si sa rozhodol spolu s nami odpovedať na túto výzvu, nepotrebuješ k tomu profesionálne skúsenosti – ide najmä o tvoje srdce.
Pozývame ťa!

Prihlasovací Formulár

cena jedného víkendu je 55€
v cene je zahrnutá kompletná strava + ubytovanie

Počet miest na každý víkend je limitovaný

VYBER JEDNU Z MOŽNOSTÍ ▾▾

  • NOVÝ ŠTUDENT
  • STÁLY ŠTUDENT

NOVÝ ŠTUDENT
Bez vopred zaplateného registračného poplatku v sume 100€

STÁLY ŠTUDENT
Zaplatený registračný poplatok za školu vo výške 100€/rok

Miesto konania školy…

Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

Pre dopravu zo stanice zavolaj na
telefónne číslo:

Chceš sa dozvedieť viac? Napíš nám…:)

twc@mpks.sk

Emailom s vami komunikuje
Ľubka Maceková...

Sleduj TWC SCHOOL
na sociálnych sieťach! 🙂