10. - 11 / Ranč Kráľova Lehota

Júnová TWC School je tu !

Opäť sa spolu stretneme v našom obľúbenom prostredí
Nízkych Tatier - na Ranči v Kráľovej Lehote, kde spolu strávime piatkový večer a sobotu ! Tešíme sa na všetok spoločný čas, rozhovory, modlitby, objatia a zdieľania príbehov.

Vzhľadom na to, že misijná organizácia Mládež pre Krista sa rozhodla podporiť ľudí z Ukrajiny poskytnutím ubytovania na Ranči v Kráľovej Lehote, Vám bude ubytovanie poskytnuté v ŠTRÓBLOVEJ VILE - v Kráľovej Lehote a v Hýbadle - v Liptovskom Hrádku. Vzhľadom na ubytovanie je kapacita obmedzená.

Cena za víkend je 70€(pre študentov s rezervačným poplatkom 60€) a zahŕňa ubytovanie na dve noci a stravu počas piatku (večera) a soboty (raňajky, obed, večera).

V piatok začneme registráciou, ktorá bude prebiehať od 17:00 do 19:00 a v sobotu TWC School ukončíme už tradičným LIVESTREAMOM (cca 22:00).

PROGRAM

Počas víkendu nás čakajú spoločné modlitby, čas chvál, 3 sessions počas ktorých nám budú vedúci z oblasti modlitebníctva, proroctva, evanjelizácie a umenia hovoriť ako žiť nadprirodzenosť ktorá nám bola daná v tom, kým sme, skupinky, zdieľania, svedectvá, spoločný čas a sobotný LIVESTREAM z hlavného večerného programu.

Stornopoplatok za zrušenie prihlášky je 20 €. Pri zrušení prihlášky po uzávierke (7.6.2022) sa poplatok nevracia, preto je potrebné nájsť za seba náhradu.

◀︎ dátumy školy ▶︎

september 17.-19. 2021

oktobér 15.-17. 2021

novembér 19.-21. 2021

december 10.-12. 2021

január 21.-23. 2022

február 18.-20. 2022

marec 18.-20. 2022

apríl 22.-24. 2022

máj 20.-22. 2022

jún 10.-12. 2022

september 16.-18. 2022

október 21.-23. 2022

november 18.-20. 2022

december 16.-18. 2022

január 20.-22. 2023

február 7.-19. 2023

marec 17.-19. 2023

apríl 21.-23. 2023

máj 19-21. 2023

jún 9-11. 2023

september 17.-19. 2021

oktobér 15.-17. 2021

novembér 19.-21. 2021

december 10.-12. 2021

január 21.-23. 2022

február 18.-20. 2022

marec 18.-20. 2022

apríl 22.-24. 2022

máj 20.-22. 2022

jún 10.-12. 2022

◀︎ dátumy školy ▶︎

september 16.-18. 2022

október 21.-23. 2022

november 18.-20. 2022

december 16.-18. 2022

január 20.-22. 2023

február 7.-19. 2023

marec 17.-19. 2023

apríl 21.-23. 2023

máj 19-21. 2023

jún 9-11. 2023

september 17.-19. 2021

oktobér 15.-17. 2021

novembér 19.-21. 2021

december 10.-12. 2021

január 21.-23. 2022

február 18.-20. 2022

marec 18.-20. 2022

apríl 22.-24. 2022

máj 20.-22. 2022

jún 10.-12. 2022

◀︎ dátumy školy ▶︎

september 16.-18. 2022

október 21.-23. 2022

november 18.-20. 2022

december 16.-18. 2022

január 20.-22. 2023

február 7.-19. 2023

marec 17.-19. 2023

apríl 21.-23. 2023

máj 19-21. 2023

jún 9-11. 2023

Spoločenstvo

„Stretnem sa s ľuďmi, ktorí chcú chváliť Boha, môžem sa ku nim pridať, Boh tu koná a potom sa môžem vďaka Nemu a ľuďom učiť nové." 

študent TWC

Uctievanie ako postoj srdca
& Uctievanie ako nástroj

„Moje ego zmizlo a prišiel tam Ježiš. Nehanbím sa 
pred ľuďmi chváliť tancom ako doma v izbe."

študent TWC

Jednota v Duchu
& Sloboda vo chvále

„Toto je miesto prejaviť sa slobodne v Pánovi, teda prejaviť navonok Jeho hnutie v nás, je tu akoby ukázané, ako by to malo vyzerať a kam sa posunúť."

študent TWC

Rast v poznaní Boha
& Svojej identity

„To, ako Pán budoval moju identitu, keď som si myslela, že už ju mám v poriadku.
Poukázal na skryté veci v mojom srdci, vyplavil to, čo som tam nevidela.."

študent TWC

Rozvoj svojho obdarovania

„Ja osobne som sa zbavila strachu a zbúrali sa mi tu múry medzi "pódiom" a ľuďmi účastnými na chválach, veľmi mi TWC dopomohlo pri vedení chvál - ako byť správne lídrom a ako komunikovať v kapele pri vedení."
„Môj modlitebný život sa stabilizoval a duchovne som zosilnel. Mám potrebu pokračovať a duchovne rásť."

študent TWC

Rast v poznaní Boha
& Svojej identity

„To, ako Pán budoval moju identitu, keď som si myslela, že už ju mám v poriadku.
Poukázal na skryté veci v mojom srdci, vyplavil to, čo som tam nevidela.."

študent TWC

Uvoľňovanie do poslania

„Chcem slúžiť cez moje dary a talenty. Na TWC som správne uchopil a pochopil, čo to znamená 
uctievať a ako to robiť v dnešnej dobe." 

študent TWC

Zažite s nami 10 víkendových blokov pre všetkých, ktorí túžia preniknúť hlbšie do Božieho srdca a žiť identitu Božích synov a dcér!

Túžime vidieť prebudenie na Slovensku, túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktoré milujú Boha a ľudí celým srdcom a slúžia mu prakticky a kreatívnym spôsobom!

Našou Víziou

Je vzbudovať generáciu uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov, modlitebníkov…atď, ktorí budú uctievať Pána Ježiša v Duchu a pravde a slúžiť Mu celým svojim životom.

Naším Cieľom

Je, aby naše uctievanie a obdarovanie viedlo iných k následovaniu Pána Ježiša Krista a pomohlo rozvýjať ich obdarovanie, ktoré bude zjavovať Božiu slávu a viesť dalších k uctievaniu Pána Boha.

Spolupráca.

Timothy Worship Centrum práve pripravilo nový ročník
TWC SCHOOL 2021/2022.

Kto spolupracuje?

TWC-School je súčasťou službyMládež pre Krista - Slovensko . Vedúci školy - Marian a Ľudka Lipovskí (CEO/riaditeľ školy), Milan Macek (výkonný riaditeľ, manažer a bubeník kapely Timothy, Laura Šarišská (vedúca produkcie) ?
Inšpirovaní skúsenosťami počas minulých rokov na Transformation Tour sme do programu školy okrem tém o uctievaní, hudobných, tanečných a kreatívnych workshopov, pridali aj modlitebný, evanjelizačný a prorocký rozmer. A preto sme ako Timothy Worship Centrum oslovili vzácnych ľudí z organizácií ako napr: Spoločenstvo Novej Evanjelizácie, Crescendo, Modlitebný dom Elaion, kapelu Timothy, Fire production, LifeTV, Prorocká služba a Modlitebná evanjelizácia, slúžiacich práve v týchto štyroch oblastiach služby.

Čo nové nás čaká?

Uvedomujeme si, že žijeme v čase, kedy Pán Boh mení naše staré spôsoby a pozýva nás vstúpiť do nových vecí.
A preto TWC School bude aj o prepojení a spolupráci viacerých organizácií.

✳︎ Modlitebná Služba

Andrea Bielová

Crescendo / chvály a modlitby

Michal Kevický

Modlitebný dom Elaion
v Bratislave

Milica Križanová

Crescendo / chvály a modlitby

Michal

Aďka

Milica

Janka

Marián

Milan

Vedúci Chvál ✳︎

Marian Lipovský

Vedúci kapely Timothy

Miňo Paštrnák

Vedúci chvál / kapela BonFire

Jana Strežová

vedúca Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín

✳︎ Prorocká Služba

Pavol Strežo

vedúci Spoločenstva Novej Evanjelizácie Dolný Kubín

Zuzana Šera

jedna z facilitátoriek Elijah House Ministries

Pali

Zuzka

Ľubi

Tanečná Služba ✳︎

Ľubica Birošová

Uctievanie a prorocký tanec

✳︎ Bonusové Semináre

Ľudka Lipovská & hostia

Kreatívny tím TWC

Ľudka

Kali

Evanjelizácia ✳︎

Martin Kalivoda

Fire production - média, evanjelizácia

✳︎ Špeciálny čas pre mladých

Leona Hamšíková

kreatívny tím TWC

Ľudka Lipovská

kreatívny tím TWC

Dávid Lipovský

kreatívny tím TWC

Leona

David

Ľudka

Semináre & Workshopy…

Pre vedúcich chvál ✳︎

Ty, tvoj život a tvoja hudba môže zasahovať, otriasať základmi mladých ľudí, budovať, mobilizovať... Cirkev stratila celú generáciu – generáciu obrazu a zvuku. Ale ty, ako hudobník a vedúci chvál, môžeš mať nádherný vplyv na tvoju generáciu.
Veríme, že patríš do tejto vlny mladých ľudí
a reaguješ na autentickost, neumelosť a plný život pre Ježiša.

Tento seminár je pre všetkých, ktorí vnímajú, že pohyb a tanec je modlitebný jazyk, ktorý chcú rozvíjať, aby ním mohli slúžiť vo chvále a uctievaní nášho Boha či už v komôrke, alebo aj v rámci svojich spoločenstiev, zborov, modlitebných miestností.

✳︎ Tanečný

Hudobný ✳︎

Toto miesto je určené (avšak nielen!) pre worshipleadrov, hudobníkov - bubeníkov, gitaristov, klaviristov, klávesákov, producentov či , aj spevákov a všetkých, ktorí cítia svoje povolanie viesť ľudí hlbšie do chvál prostredníctvom svojho hudobného nástroja! 

Pán Ježiš povolá každého kresťana prinášať dobrú správu Ježiša Krista, lásku Otca a moc Ducha Svätého stratenému svetu okolo nás. Seminár Modlitebná evanjelizácia je o učení sa a praktickom tréningu ako jednoducho, nenásilne a efektívne prinášať evanjelium svojmu okoliu. 

✳︎ Modlitebná Evanjelizácia

Modlitebný ✳︎

Seminár plný Božej prítomnosti, kde zažijete praktické vyučovania o dôležitých princípoch modlitby a vzťahu s Pánom. Ako sa efektívne modliť a bojovať, načúvať Duchu Svätému a nechať sa Ním viesť.

Pozývame vás na semináre, kde by sme chceli pre vás pripraviť  na stretávanie sa sa s Bohom ako s priateľom a spoznávať Jeho srdce.

✳︎ Prorocký

Bonusové Semináre ✳︎

Rôznorodé spektrum spôsobov uctievania ako napríklad: maľba, mediálny workshop, háčkovanie-pletenie, ako si vyrobiť bylinkový sirup, bylinkovú tinktúru, bylinkovú masť, kreativita ako Boží jazyk,

Boh hľadá uctievačov v Duchu a v pravde a my sa nimi chceme stať! Túžime spolu zažívať spoločenstvo a rásť v rozvíjaní kreativity a povolania, do ktorého nás Boh volá​

Ak si sa rozhodol spolu s nami odpovedať na túto výzvu,
nepotrebuješ k tomu profesionálne skúsenosti – ide najmä o tvoje srdce.
Pozývame ťa!

spoznaj-hlas-cover.png

TWC Academy

Obsahuje témy:

SPOZNAJ SVOJ HLAS
SLOBODA V BOŽOM KRÁĽOVSTVE

 

Krištof Letko s kapelou

SPOZNAJ SVOJ HLAS

 

1.Téma: Môj príbeh. Kto som? Spoznaj svoj hlas! –

Pavol Strežo, Dávid Lipovský

 

2.Téma: Spoznaj svoj hlas! /Emócie a čo s nimi?

Milica Križanová 

 

3.Téma: Životná púť

Michal Kevický, Michal Riša

 

4.Téma: Etapy duchovného rastu

Michal Kevický

 SLOBODA V BOŽOM KRÁĽOVSTVE

1. Téma: Integrita osobnosti

Janka Strežová

 

2. Téma: Cesta k zrelosti proroka

Pali Strežo a prorocký team

 

3. Téma: Božie slovo v centre

Mili Križanová

✳︎ SLOBODA V BOŽOM KRÁĽOVSTVE:

 

PRIATEĽSTVO S BOHOM – Pojem alebo fake? – Ľudka Lipovská

 

EVANJELIZAČNÝ SEMINÁR

Martin Kalivoda + tím 

Ako vstúpiť do slobody v evanjelizácii? Ako    prekonať bariéry strachu a hanby?

 

VEDÚCI CHVÁL A ĽUDIA V SLUŽBE CHVÁL

Prebuď svoje snívanie

– Marián Lipovský

– Miňo Paštrnák

– Rasťo Pavlík

 

✳︎ SPOZNAJ SVOJ HLAS

 

VEDEÚCI CHVÁL – Janka Strežová, Jakub Slaninka : Kto som? Spoznaj svoj hlas

 

 MODLITEBNÁ EVANJELIZÁCIA

Spoznaj svoj hlas – Martin Kalivoda, Ján Kapusta, Michal Trnka, Štefan Belobrad, Veronika Gažíková

 

VEDÚCI CHVÁL: Príprava Worship setu, playlistu – Jakub Slaninka, Miňo Paštrnák, Krištof Letko, Rasťo Pavlík

 

PROROCKÝ SEMINÁR: Porozumenie reči snov pre svoj život aj životy iných- Denis Blaho 

Prihlás sa a získaj prístup na TWC ACADEMY za 15€ na 1 mesiac!

*Po zaplatení prosím počkajte na stránke Pay Pal, kým Vás prehliadač presmeruje na formulár s emailom na ktorý Vám pošleme prístupové heslo na TWC ACADEMY

Pozri si livestream z minulého víkendu.

LIVESTREAM

TWC School

Miesto konania školy

Ranč je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

Pre dopravu zo stanice zavolaj na
telefónne číslo:

Chceš sa dozvedieť viac? Napíš nám…

twc@mpks.sk

Emailom s vami komunikuje
Ľubka Maceková...

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby Mládeže pre Krista Slovensko.

ZAUJÍMAVÉ AKCIE mpks slovensko

Previous
Next

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

noviniek a akcií Mládeže pre Krista – Slovensko

Prihlásením sa na odber súhlasíte so spracovaním osobných údajov
(meno emailová adresa). Viac INFO